We meet in Paradise

Bij één van mijn eerste bezoeken aan de Bezette Gebieden kreeg ik een catalogus cadeau
van een tentoonstelling die op dat ogenblik (2002) in Ramallah liep: 100 Shaheed – 100
Lives . Het was een boek waarin foto’s waren samen gebracht van de eerste 100
burgerslachtoffers die waren gevallen op de Westbank, sind het begin van de Tweede
Intifada (29 september 2000). Het ging daarbij vooral om kinderen, vrouwen en
ouderen. Bij elke foto hoorde ook een korte biografie van het slachtoffer en een beeld
van een voorwerp dat de persoon op het moment van de moord bij had of droeg (een
T-shirt – een popje – een gsm – een katapult …) of dat voor hem of haar belangrijk was.

De Shaheed zijn de martelaars – in dit geval: zij die zich opofferen voor de Palestijnse
strijd - maar de etymologische betekenis van dit woord is ook: trouwe getuige. Het is
dus niet alleen een naam die wordt gegeven aan de strijders die hun leven geven voor de
Palestijnse zaak, maar ook aan de onschuldige (burger-)slachtoffers die tijdens de
Intifada’s zijn omgekomen.


Van de portretten van Shaheed worden affiches gemaakt die in alle Palestijnse steden
aan muren in de straten worden opgehangen. Het is een bevreemdende ervaring te zien
hoe die affiches langzaam vergaan en tenslotte verdwijnen door de zon en de regen.

Sander Buyck koos deze affiches als uitgangspunt voor zijn project We meet in Paradise .
Niet alleen zijn deze half vergane portretten scherpe getuigenissen van een vreselijk
conflict dat daar ondertussen al decennia lang aansleept ze krijgen tegelijk een heel
bijzondere artistieke betekenis en verwijzen in hun vorm op een verrassende manier
vaak naar bewegingen in de geschiedenis van de Europese schilderkunst.

Wij kozen bij les ballets C de la B één van Sander Buyck’s beelden die we lieten
vergroten tot een enorme affiche en aanbrachten aan de zijgevel van onze werkplek op
de Bijlokekaai in Gent (zie afbeelding). De plaatselijke weersomstandigheden lieten ook
dit beeld net zoals in de Bezette Gebieden langzaam vergaan.


Alain Platel
Artistiek directeur
les ballets C de la B